Veterinair Vuur opbrengsten


In de afgelopen 200 jaar heeft de diergeneeskunde grote vooruitgang geboekt. Dierenwelzijn, diergezondheid en de positieve interactie tussen mens en dier worden steeds belangrijker. Beweging staat hierbij centraal, letterlijk en figuurlijk. Door meer innovatief veterinair onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg mogelijk te maken, zetten wij er ons samen voor in dat de diergeneeskunde ook in de toekomst in beweging blijft.

Inmiddels is er door de enthousiaste deelnemende dierenartsen, praktijkmedewerkers en partners al een fantastisch bedrag ingezameld voor de actie Veterinair Vuur. En natuurlijk hopen wij de komende weken op nog veel meer steun! 

Met het opgehaalde bedrag gaan wij straks nieuwe innovatieve projecten op gebied van veterinair onderzoek, onderwijs en patiëntzorg mogelijk maken. Projecten waarvan de resultaten ten goede komen aan heel diergeneeskundig Nederland, maar die niet of slechts beperkt in aanmerking komen voor gelden vanuit de overheid of nationale wetenschappelijke organisaties. 
 

Innovatief veterinair onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg

Ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door een hiervoor benoemde adviescommissie, bestaande uit: 

  • Prof. dr. Marianna Tryfonidou, Hoogleraar Regeneratieve Orthopedie
  • Prof. dr. Hans Kooistra, Hoogleraar Interne Geneeskunde van Gezelschapsdieren
  • Dr. Franck Meijboom, Hoofd Centre for Sustainable Animal Stewardship
  • Krijn Reijalt, Praeses D.S.K. 
  • Martijntje van der Veer, DVM, Dierenkliniek den Dolder
  • Dr. Inga Wolframm, Hoofd Partnerschappen en Fondsenwerving

Tijdens het hoogtepunt van het jubileumjaar gaan we bekend maken welke projectvoorstellen gehonoreerd worden. Projecten die van start kunnen gaan dankzij de steun van alle deelnemende dierenartspraktijken, partners en donateurs die zich in hebben gezet tijdens de actie Veterinair Vuur. Samen houden we zo de diergeneeskunde in beweging. 

Blijf hier op de hoogte van al het nieuws rondom het Veterinair Vuur!

Kijk hier naar het soort projecten dat dankzij de donaties van dierenliefhebbers in de afgelopen vier jaar al gerealiseerd werden.