Deze projecten zijn mogelijk dankzij de steun van alle deelnemende dierenartspraktijken, partners en donateurs van het Veterinair Vuur

11 August 2022 07:45

In de afgelopen 200 jaar heeft de diergeneeskunde grote vooruitgang geboekt. Dierenwelzijn, diergezondheid en de positieve interactie tussen mens en dier worden steeds belangrijker. Beweging staat hierbij centraal, letterlijk en figuurlijk. Door meer innovatief veterinair onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg mogelijk te maken, zetten wij er ons samen voor in dat de diergeneeskunde ook in de toekomst in beweging blijft.

Inmiddels is er door de enthousiaste deelnemende dierenartsen, praktijkmedewerkers en partners al een fantastisch bedrag ingezameld voor de actie Veterinair Vuur. Met het opgehaalde bedrag gaan wij straks deze nieuwe innovatieve projecten op gebied van veterinair onderzoek, onderwijs en patiëntzorg mogelijk maken. Projecten waarvan de resultaten ten goede komen aan heel diergeneeskundig Nederland, maar die niet of slechts beperkt in aanmerking komen voor gelden vanuit de overheid of nationale wetenschappelijke organisaties. 

De Veterinair Vuur bestedingsadviescommissie heeft de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en heeft de volgende projecten toegekend.

 

Glimlach of Grimlach?  

Dr. Nikae te Moller en Ineke Smit MSc

Een belangrijke vraag waar je als dierenarts dagelijks mee te maken hebt is of, en hoeveel pijn je patiënt ervaart. Pijnmonitoring bij dieren is de laatste jaren verbeterd door de ontwikkeling van pijnscore-systemen. Naast fysiologische parameters en gedrag, speelt gezichtsexpressie daarin een belangrijke rol. Maar, dit blijft een subjectieve evaluatie met het risico dat de pijn die wordt ervaren, wordt onderschat. Dit heeft negatieve gevolgen voor het dierwelzijn, een onderwerp dat steeds urgenter wordt in de huidige maatschappij. Een veelbelovende techniek om subtiele veranderingen in het gezicht te meten die voor ons onzichtbaar blijven, is faciale oppervlakte-elektromyografie (fEMG). Met deze techniek kan op niet-invasieve wijze de activiteit van spieren in het gezicht objectief worden gemeten. Bij mensen zijn hiervoor al verschillende applicaties waaronder het observeren van emotionele expressie. Het doel van ons project ‘Glimlach of grimlach’ is een protocol te ontwikkelen voor het gebruik van fEMG voor het meten van pijnexpressie in het gezicht van het paard.

Dierenarts-onderzoeker Nikae te Moller licht de maatschappelijke relevantie van het project toe: 'Wat ik persoonlijk zo leuk vind aan dit project is dat we geavanceerde technologie die we in het onderzoek gebruiken en ontwikkelen daadwerkelijk kunnen inzetten voor een vraagstuk dat niet alleen in de diergeneeskundige praktijk maar ook op maatschappelijk niveau relevant is. Iets kunnen bijdragen aan ons begrip van (pijn)expressie bij paarden en daarmee hun gezondheid en welzijn motiveert mij enorm om, samen met het team dat hieraan meewerkt, met dit project aan de slag te gaan.'

SENTINEL

Dr. Els Broens

Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor en worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt zelf bij zich draagt of die door patiënten, bezoekers of ziekenhuismedewerkers worden overgedragen.

In de humane gezondheidszorg bestaan al jaren onderbouwde en bewezen effectieve protocollen op het gebied van infectiepreventie waarmee naar schatting 30-70% van deze ziekenhuisinfecties voorkomen kunnen worden. Ook binnen dierenziekenhuizen neemt met de ontwikkeling van (chirurgische) behandelingsmogelijkheden de kans op ziekenhuisinfecties toe. Deze infecties kunnen niet alleen het welzijn en de gezondheid van patiënten in gevaar brengen, maar kunnen ook leiden tot financiële schade voor patiënteigenaren en klinieken. Dus ook in de diergeneeskunde is behoefte aan effectieve protocollen op het gebied van infectiepreventie.  

Binnen het SENTINEL project zullen op de Universiteitskliniek Paard monsters genomen worden om in kaart te brengen hoe vaak, wanneer en bij welke patiënten ziekenhuisinfecties optreden en welke bacteriën daarbij voorkomen. Daarna zullen gerichte infectiepreventiemaatregelen geïmplementeerd en geëvalueerd worden.

 

Specialist Veterinaire Microbiologie Els Broens vertelt waarom dit project bijdraagt aan de patiëntzorg: 'Dit project is niet alleen essentieel voor de kwaliteit van de patiëntenzorg binnen de UKP, maar heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor de studenten, de toekomstige generatie dierenartsen die uitzwermen binnen en buiten onze landsgrenzen. De verwachting is dat de maatregelen ook in andere dierenklinieken toegepast kunnen worden waarmee de spin-off van het SENTINEL project verder gaat dan de Universiteitskliniek.'


Deze projecten kunnen worden gerealiseerd dankzij de steun van alle deelnemende dierenartspraktijken, partners en donateurs die zich in hebben gezet tijdens de actie Veterinair Vuur. Hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet! Samen houden we zo de diergeneeskunde in beweging. Blijf via de Veterinair Vuur pagina op de hoogte van deze projecten.